ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik mechatronik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektryk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Technik rolnik
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik elektronik
KRAJENKA
ul. Polańskiego 3
Technik hotelarstwa
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik pojazdów samochodowych
KRAJENKA
ul. Polańskiego 3
Technik technologii żywności
ZŁOTÓW
ul. Norwida 10
Technik logistyk
ZŁOTÓW
ul. 8 Marca 5
Technik agrobiznesu
KRAJENKA
ul. Polańskiego 3
Bezpieczenstwo narodowe - liceum ogólnokształcące
KRAJENKA
ul. Polańskiego 3
Technik Technologii Żywności

OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA - I STOPNIA

LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE

SZKOŁA BRANŻOWA - I STOPNIA

LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE

 

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy